Machiavelli

Úvod k prvému francouzskému vydání

Vývody, které tato kniha obsahuje, se nechají použít na každou vládu; ale slouží přesto zvláštnímu účelu: Líčením jedné osobnosti - postavy Machiavelliho - je tu zobrazován politický systém, který se ve svých účincích od neblahé, a bohužel už vpravdě vzdálené minulosti ležících dobách svého vzniku nikdy nezměnil. Nejedná se tu o hanopis nebo pamflet. Vkus moderních národů je příliš vytříbený, než aby mu bylo možné silnými slovy říci pravdu o současné politice. Také když určité úspěchy trvají mimořádně dlouho, samy sebou přinášejí pokažení slušného smýšlení. Ale veřejné svědomí ještě žije a nebe se jednoho dne přece jen vmísí do hry, která je hrána proti němu samému. Existují jednání a principy, které je možné lépe posoudit, když jsou pozorovány mimo rámec, ve kterém se obyčejně před naším pohledem odehrávají. Pouhá změna hlediska již často vynáší na povrch hnus před tím, co uvidíme.

Zde bude všechno nabídnuto ve formě básnické smyšlenky. Bylo by přebytečné, k ní naznačovat klíč už od počátku. Když kniha obsahuje učení, jež má hlubší smysl, tak ho musí čtenář nalézt sám a nesmí mu být vysvětlováno. Mimochodem, četba přinese velký požitek; jen musí být při její četbě pomalu postupováno tak, jako je to nutné při všech vážně míněných rukopisech. Čtenář se také neptá po ruce, která tyto stránky psala. Dílo jako toto není vázáno na žádnou osobu. Dává odpověď na volání svědomí, které každý nosí ve svých myšlenkách. Jsou-li rozvedeny, zmizí autor; neboť zaznamenal pouze myšlenky, které tu jsou ve vědomí všech. Autor je pouze jeden z více nebo méně v temnotě zůstávajících spiklenců, kteří se sjednotili v boji za Dobro.
Ženeva, dne 15. října 1864
<<< Zpět

Dále >>>